Make your own free website on Tripod.com


DIOCESAN COMMITTEE ON LITURGICAL MUSIC
Diocese of Malolos

 Welcome to the Official Website of

 DCLM Malolos
     
  HomeAbout DCLMContact DCLMActivitiesLatest NEWSReligious LinksMisal SongsChoir Guidelines  
 
 
SONGS FOR AUGUST 2004

Misal Songs for September (w/ lyrics and source songbook) is ready for Download (needs Acrobat Reader)
(Right click on the link above then choose Save as)
Misal Songs for September (MS Word Format)

SONGS FOR SEPTEMBER 2004

SALMONG TUGUNAN FOR SEPTEMBER (Music Sheet)
Click the dates to download (needs Acrobat Reader)

September 5, September 8, September 12, September 14, September 19, September 26

ALELUYA FOR SEPTEMBER (Music Sheet) click to download

Songs for August (w/ lyrics) ready for Download (needs Acrobat Reader)
(Right click on the link above then choose Save as)

SONGS FOR OCTOBER 2004

Misal Songs for October 2004 (w/ lyrics and source songbook) is ready for Download (needs Acrobat Reader)
(Right click on the link above then choose Save as)
Misal Songs for October (MS Word Format)
Music Sheets will be available upon request. email: dclm_malolos@yahoo.com

All choirs are encourage to buy songbooks at your nearest religious bookstore

SALMONG TUGUNAN FOR OCTOBER (Music Sheets)
click here to download (needs Acrobat Reader)

SALMONG TUGUNAN FOR November 1&2 (Music Sheets)
click here to download (needs Acrobat Reader)

Aleluya for October (Music Sheet)
Click here to download
(needs Acrobat Reader)

SONGS FOR NOVEMBER 2004

Misal Songs for November 2004 (MS Word Format)
Music Sheets will be available upon request. email: dclm_malolos@yahoo.com

All choirs are encourage to buy songbooks at your nearest religious bookstore

SALMONG TUGUNAN FOR November 2004 (Music Sheet)
Click the dates to download (JPG format) 
November 7  November 14

SONGS FOR DECEMBER 2004
Misal Songs for December 2004 (includes Aleluya) (MS Word Format)
Misal Songs for Simbang Gabi 2004 (includes Aleluya) (MS Word Format)

Salmong Tugunan (Advent)
Unang Linggo - Nov. 28              Ikatlong Linggo - Dec. 12
Ikalawang Linggo - Dec. 5         Kaapat na LInggo - Dec. 19


SONGS FOR FEBRUARY 2005

Misal Songs for February 2005 (MS Word Format)

Salmong Tugunan
Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon                     Miyerkules ng Abo

Unang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda      Ikalawang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda

Ikatlong Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda  
 

Aleluya (Ilaw ng Mundo) para sa ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon (needs acrobat reader)

Awit Pambungad sa Mabuting Balita (Panahon ng Kwaresma):

Miyerkules ng Abo         

Unang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda      Ikalawang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda

Ikatlong Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda  

 

SONGS FOR MARCH AND Holy Week 2005

Misal Songs for March 2005 (adobe acrobat file)

Salmong Tugunan (Adobe acrobat file)

Linggo ng Palaspas                     Huwebes Santo Pagdiriwang ng huling Hapunan

Biyernes Santo

Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 1               Salmo2             Salmo3             Aleluya

Pagdiriwang sa Bukang Liwayway

Salmo          Aleluya

MISAL SONGS FOR APRIL 2005

Misal Songs for April (MS Word)
Misal Songs for April (Acrobat)

Salmo: (Acrobat)
Ika-2 Linggo ng Pagkabuhay
Ika-3 Linggo ng Pagkabuhay
Ika-4 Linggo ng Pagkabuhay
Ika-5 Linggo ng Pagkabuhay

Aleluya (Acrobat)

Exultet - composed by Rev. Fr. Gboi Samonte
Download Music Sampler here
Download Lyrics here

CDs and Music Sheet available at Malolos Chancery

MISAL SONGS FOR MAY 2005

May 2005 Line-up (adobe acrobat)
May 2005 Line-up (MS word)

SALMO
Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon
Kapistahan ng Pag-akyat
Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos
Linggo ng Pentekostes

Aleluya May 2005 (adobe acrobat)

Ang Aming iaalay by Fr. Gboi Samonte (Acrobat)

 

MISAL SONGS FOR JUNE 2005

June 2005 Line-up (adobe acrobat)
June 2005 Line-up (MS word)

SALMO
Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus
Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Aleluya June 2005 (adobe acrobat)

 

MISAL SONGS for JULY 2005

July 2005 Line-up (adobe acrobat)
July 2005 Line-up (MS word)


SALMO
Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Aleluya June 2005 (adobe acrobat)

 

MISAL SONGS for AUGUST 2005

August 2005 Line-up (adobe acrobat)
August 2005 Line-up (MS word)


SALMO
Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

Aleluya August 2005 (adobe acrobat)

Feature Song of The Month: Tanging Sa'Yo Lamang by Danny Isidro (click the Title to download - pdf format)

 

MISAL SONGS for SEPTEMBER 2005

September 2005 Line-up (adobe acrobat)
September 2005 Line-up (MS Word)


SALMO
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-26 Linggo sa Karaniwang Panahon

Aleluya September 2005 (adobe acrobat)

Feature Song of The Month: Nomas Amor Que El Tuyo (click the Title to download - pdf format)

 

MISAL SONGS for OCTOBER 2005

October 2005 Line-up (adobe acrobat)
October 2005 Line-up (MS Word)


SALMO
Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-29 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon

Aleluya October 2005 (adobe acrobat)

 

MISAL SONGS for NOVEMBER 2005

November 2005 Line-up (MS Word)

SALMO (Adobe acrobat)
Dakilang Kapistahan ng mga Banal (Nov. 1)
Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristyano (Nov. 2)
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon
Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoon Hesukristo
Unang Linggo ng Adbyento

Aleluya November 2005 (adobe acrobat)

 

MISAL SONGS for DECEMBER 2005
December 2005 Misal Song Line-up (MS Word)


Salmo 2nd sunday of advent
Salmo 3rd sunday of advent
Salmo 4th sunday of advent

Aleluya December 2005
Aleluya (Dec. 8 and Dec. 30)
 

MISAL SONGS for SIMBANG GABI 2005
Simbang Gabi 2005 Misal Song LIne-up (MS Word)

Salmong Tugunan:
December 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Aleluya Simbang gabi (MS word)

Feature Songs of The Month Darating ang Panginoon and Banal na Angkan by Jon-jon Dorega
Click the Title to download Music Sheet in Adobe Acrobat

 

MISAL SONGS for JANUARY 2006
January 2006 Misal Song Line-up (MS Word)

SALMO:
January 8 - THE EPIPHANY OF THE LORD
January 15 - Sto Nino
January 22 - Ordinary Sunday
January 29 - Ordinary Sunday

 

MISAL SONGS for FEBRUARY 2006
February 2006 Misal Song Line-up (Adobe Acrobat)
February 2006 Misal Song Line-up (MS Word)

SALMO RESPONSORYO:
Ika-5 Linggo sa karaniwng Panahon
Ika-6 Linggo sa karaniwang Panahon
Ika-7 Linggo sa karaniwng Panahon
Ika-8 Linggo sa karaniwang Panahon

Aleluya (Adobe Acrobat)


MISAL SONGS for MARCH 2006
March 2006 Misal Song Line-up (MS Word)

SALMO RESPONSORYO: (Adobe Acrobat)
Unang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B
Ikalawang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B
Ikatlong Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B
Ikaapat Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B

Awit Pambungad sa Mabuting Balita (Adobe Acrobat)
Unang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B
Ikalawang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B
Ikatlong Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B
Ikaapat Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B


 

MISAL SONGS for APRIL 2006
April 2006 Misal Song Line-up


SALMO RESPONSORYO: (Adobe Acrobat)
Ikalimang Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda - Taon B
Linggo ng Palaspas  
Ikalawang Linggo ng Muling Pagkabuhay - Taon B
Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay - Taon B

Awit Pambungad sa Mabuting Balita Ika limang linggo paghahanda

Aleluya Ikalawa at Ikatlong Linggo ng Pagkabuhay

Exultet - composed by Rev. Fr. Gboi Samonte
Download Music Sampler here
Download Lyrics here

CDs available at Malolos Chancery

 

Misal Songs for The Month of May (MS Word)

Salmo: (Adobe acrobat)
Ika-4 Linggo ng Pagkabuhay
Ika-5 Linggo ng Pagkabuhay
Ika-6 Linggo ng Pagkabuhay
Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat

Aleluya Month of May (Adobe Acrobat)

Misal Songs for The Month of June (MS Word)
Salmo: (Adobe Acrobat)
Pentekostes
Kabanal-banalang Katawan at Dugo ni Kristo
Kamahal-mahalang Puso ni Hesus
Tatlong Persona sa Iisang Diyos
Ika-12 Karaniwang Panahon

Aleluya Month of June

 

MISAL SONGS for July 2006
July 2006 Misal Song Line-up


Salmo Responsoryo
Ika-13 sa Karaniwang Panahon
Ika-14 sa Karaniwang Panahon
Ika-15 sa Karaniwang Panahon
Ika-16 sa Karaniwang Panahon
Ika-17 sa Karaniwang Panahon

Aleluya

 

MISAL SONGS for October 2006

October 2006 Misal Song Line-up (MS Word)

Salmo (Adobe Acrobat)

Aleluya (Adobe Acrobat)

 

 

MISAL SONGS for September 2006

September 2006 Misal Song Line-up (MS Word)

Salmo: (Adobe Acrobat)
Ika-22 sa Karaniwang Panahon
Ika-23 sa Karaniwang Panahon
Ika-24sa Karaniwang Panahon
Ika-25sa Karaniwang Panahon
Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria
 

Aleluya (Adobe Acrobat)

 

MISAL SONGS for August 2006

August 2006 Misal Song Line-up (MS Word)

Salmo: (Adobe Acrobat)
Pagbabagong Anyo
Ika-19 sa Karaniwang Panahon
Ika-20 sa Karaniwang Panahon
Ika-21 sa Karaniwang Panahon
Nasa Kanan Mo ang Reyna

Aleluya (Adobe Acrobat)

Feature Songs of The Month Tinapay ng Buhay by Jon Jon Dorega lyrics by Belinda Garalde
Halina sa Piging ng Diyos by Henry de Jesus
Magpasalamat sa Panginoon
by Henry de Jesus
Click the Title to download Music Sheet in Adobe Acrobat

 

MISAL SONGS for November 2006

November 2006 Misal Song Line-up (MS Word)

Salmo: (Adobe Acrobat)
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon
Kristong Hari

Aleluya (Adobe Acrobat)

 

Misal Song Line-up

December 2006

Mga Awitin sa Misal sa Panahon ng Adbiyento 2006
Salmo Unang Linggo ng Adbiyento
Salmo Ikalawang Linggo ng Adbiyento
Salmo Ikatlong Linggo ng Adbiyento
Salmo Ika-apat na Linggo ng Adbiyento
Salmo Immaculate Concepcion
Salmo Banal na Mag-anak
Aleluya Panahon ng Adbiyento
 

Mga Awitin sa Misal sa Panahon ng Kapaskuhan at Simbang Gabi 2006
Salmo Ika-15 ng Disyembre
Salmo Ika-16 ng Disyembre
Salmo Ika-17 ng Disyembre
Salmo Ika-18 ng Disyembre
Salmo Ika-19 ng Disyembre
Salmo Ika-20 ng Disyembre
Salmo Ika-21 ng Disyembre
Salmo Ika-22 ng Disyembre
Salmo Ika-23 ng Disyembre
Salmo Ika-24 ng Disyembre
Salmo Hating-Gabi ng Pasko ng Pagsilang
Salmo Bukang-liwayway - Pasko ng Pagsilang
Salmo Araw ng Pasko ng Pagsilang
Aleluya - Simbang Gabi

 

Misal Songs for January 2007

January 2007 Misal Songs Line-up

Salmo:
January 1
Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon
Kapistahan ng Pagbibinyag ng Panginoon I / II
Kapistahan ng Sto. Nino
Ika-2 Linggo
Ika-4 Linggo

Aleluya

 

Misal Songs for February 2007

February 2007 Misal Songs Line-up

Salmo:
Ika-5 Linggo
Ika-6 Linggo
Ika-7 Linggo
Ash Wednesday
Ika-1 Linggo ng Kwaresma

Aleluya
Awit Pambungad
 

March 2007 Misal Songs
Misal Songs Line-up

Salmo:
Ika-2 Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda Taon K
Ika-3 Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda Taon K
Ika-4 Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda Taon K
Ika-5 Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda Taon K
Ika-5 Linggo sa Apatnapung Araw na Paghahanda Taon K (Alternative)

Awit Pambungad sa Mabuting Balita

April 2007 Misal Songs
Misal Songs Line-up

Salmo:
Linggo ng Palsapas
Ika-2 Linggo ng Pagkabuhay
Ika-3 Linggo Pagkabuhay
Ika-4 LInggo ng Pagkabuhay

Awit Pambungad sa Mabuting Balita Linggo ng Palaspas


Aleluya

 

Misal Songs May 2007 (MS Word)

Salmo Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Salmo Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Kapistahan ng Pag-akyat
Pentekostes

Aleluya

Awit sa Mabuting Balita (Pentekostes)

 

 

back to Misal Songs

 

 
           

|Home| |About DCLM| |Contact DCLM| |Activities| |Latest News| |Religious Links| |Misal Songs| |Choir Guidelines|