Make your own free website on Tripod.com

 

Now Available at Malolos Chancery, Mater Dei

Mga Inpormasyon, Dasal, Awitin, Babasahin para sa
Mahal na Araw.

Mula Huwebes Santo - Hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay

Mga Awitin sa Misa

Mga Pagbasa

Ang Bagong Daan ng Krus

Ang Bisita Iglesia

at marami pang Iba.